Medlemsauktion

I samband med medlemsmötena hålls en auktion där medlemmarna kan köpa  och sälja numismatiska objekt.

Auktioslistan hittar ni i medlemstidningen Sigtuna Myntnytt.